Training

Motiveren, lachen, geen poespas en inspireren zijn kernbegrippen bij de trainingen van Cotraad. Trainingen worden op maat gemaakt en waar nodig aangepast aan de behoefte van de groep. Het doel van de trainingen is informatieoverdracht en het aanleren van vaardigheden met onder andere onderwerpen als pesten, sociale vaardigheden, zelfreflectie, faalangst, ik-versterking en agressie. Leren in een groep betekent leren van elkaar, uitwisselen van ervaringen en jezelf herkennen in de ander.

Cotraad kan trainingen zelf ontwikkelen. Als je als particulier op zoek bent naar een bepaalde training voor uzelf of uw kind/jongvolwassene en die wordt (nog) niet door Cotraad verzorgd, mail me dan en ik kijk naar de mogelijkheden om deze alsnog te verzorgen.

Op dit moment vallen de onderstaande trainingen onder het standaard aanbod van Cotraad:

  • Verminderen van Faalangst
  • Anders omgaan met je boosheid (agressieregulatietraining)
  • Jezelf beter leren kennen
  • Verbeteren van sociale vaardigheden
  • Sociale weerbaarheidstraining
  • Verlegenheid de baas

Aanmelden kan via de mail. Bij voldoende aanmeldingen wordt de training gestart. Kijk ook in de agenda of de training die je wilt volgen al gepland staat. Je kan je dan direct voor deze data aanmelden via de mail.

Voor bedrijven/instellingen geldt dat als er vraag is naar een training rondom het aanleren van bepaalde vaardigheden en/of rondom het vergroten van kennis, deze in overleg ontwikkeld kan worden. Je kunt bellen om een gratis informatief gesprek aan te vragen. Prijzen worden in onderling overleg bepaald.