Overzicht

Basisopleiding:

Ontwikkelingspsychologie; Radboud Universiteit in Nijmegen.

Bijscholing:

 • Professioneel trainer; ICM-trainersopleiding.
 • Collegiale coaching; Opleidingscentrum Cello.
 • Competentievergroting en sociale vaardigheden; PIResearch.
 • Oplossingsgericht werken; Mark Crouzen
 • Rots & Water basistraining; Gadaku Institute / Rots en Water NL
 • EMDR; BIVT
 • ACT (Acceptance Commitment Therapie); Kim Bibbe
 • CGT (Cognitieve Gedrags Therapeutischwerker); Rino zuid
 • Rouwverwerking; Tineke Rodenburg
 • Motiverende gespreksvoering; NTI
 • COMET (verbeteren zelfbeeld); Kees Korrelboom
 • Emotional Freedom Technique; Sylvia van Manen

Lid van: 

 • NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg): 8178

Diversen:                                                         

 • KvK: 51243296
 • Fiscaal nummer: NL.1508.40.597.B.01
 • IBAN: NL05INGB0005837293
 • AGB code praktijk:  90060175
 • AGB code zorgverlener: 90100572