Individueel

Cotraad helpt je bij die momenten in je leven dat je er zelf even niet meer uitkomt, om welke reden dan ook. In individuele gesprekken kun je je ware gevoelens en gedachten vertellen zonder bang te zijn om iemand pijn te doen. Dit kan voor inzichten zorgen en aan het begin staan van het zoeken naar de oplossing van het werkelijke probleem. Open, eerlijk, direct, humor, nuchter, neutraal en meelevend zijn kernbegrippen in de individuele trajecten van Cotraad. Er is niet één vaste methodiek, maar er worden verschillende technieken door elkaar gebruikt. Dit geldt ook voor de verschillende hulpverleningsvormen (coaching, psychologische hulp, psychosociale begeleiding). Doordat ik geen contract heb met zorgverleners, kan ik in mijn aabod de persoon ook écht centraal stellen, in plaats van een eventuele diagnose en/of behandeling.

Wat is nu het verschil tussen de verschillende hulverleningsvormen?

Coaching

Je wil iets bereiken en je weet niet hoe. Soms ben je in patronen belandt die je blokkeren in je dagelijkse leven. Samen gaan we kijken naar wat jij nodig hebt om jouw talenten volledig te benutten en hoe je de regie over je eigen leven kunt nemen. Jij stelt zelf je eigen doelen en jij bent baas over het proces. Cotraad heeft de focus op dat wat al goed gaat en hoe dit uitgebouwd kan worden. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken en materialen, zoals onder andere verschillende inzichtspellen, kernkwadranten (Ofman) en de Roos van Leary. Enkele voorbeelden van coachingsvraagstukken zijn:

 • Wie ben ik? Wat wil ik?
 • Wat kan ik goed? Waar ben ik minder goed in?
 • Hoe kan ik op een goede manier grenzen stellen?
 • Hoe houd ik de balans tussen privé en werk?
 • Hoe kan ik beter omgaan met lastige situaties?
 • Welke opleiding of baan past bij mij?

Psychologische hulp

Iedereen heeft wel eens een dipje. Je twijfelt over verschillende zaken, je voelt je somber, je bent prikkelbaar en reageert snel boos of je hebt te veel aan je hoofd. In veel gevallen gaan deze klachten vanzelf weer over. Maar als je er langer last van hebt, is het tijd om hulp te zoeken. De hulp die Cotraad biedt heet ‘kortdurende en klachtgerichte psychologische hulp’ – dat wil zeggen dat alles er op gericht is je middelen aan te reiken om vernaderingen in je leven aan te brengen. Technieken die ik als psycholoog gebruik zijn Cognitieve gedragstherapie (Ellis), oplossingsgerichte methodiek (Insoo Kim Berg) en motiverende gespreksvoering (Miller & Rollnick). Enkele voorbeelden van psychologische vraagstukken zijn:

 • Ik ben onzeker, ik heb weinig zelfvertrouwen.
 • Ik pieker veel.
 • Ik heb (faal)angst.
 • Ik heb heimwee.
 • Ik heb paniekaanvallen.
 • Ik ben somber/depressief.
 • Ik maak veel ruzie.
 • Ik denk dat ik niets kan.
 • Ik ben te perfectionistisch.
 • Ik heb veel problemen met communiceren.
 • Ik heb moeite met onderhouden/maken van vrienden.
 • Ik heb stress.

Psychosociale begeleiding

Psychische vraagstukken hebben te maken met je gevoelens en gedachten. Sociale problemen hebben te maken met andere mensen (of instanties). Psychosociale problemen zijn een combinatie van deze twee. De persoonlijke vraagstukken die een persoon bezig houden, hebben invloed op (interactie met) zijn sociale omgeving. Andersom kunnen andere mensen bepaalde gevoelens en gedachten versterken bij een persoon. Om die reden is psychosociale begeleiding altijd onderdeel van coaching en psychologische hulp.

Werkwijze 
Indien gewenst beginnen we met een kennismakingsgesprek. Dit kan eventueel telefonisch.  Wanneer er een klik is en een goed gevoel over en weer, kunnen we het traject starten.

Individueel:  In het eerste gesprek formuleren we samen wat je bij mij hoopt te bereiken en proberen we in te schatten  wat de frequentie van de gesprekken is en probeer ik een inschatting te maken hoe veel gesprekken er nodig zijn.  Vaak zijn 6 – 10 gesprekken voldoende om het doel te behalen of om voldoende handvatten te krijgen om het probleem steeds beter de baas te worden. Na het vooraf afgesproken aantal sessies vindt er een evaluatie plaats. Dan wordt er gekeken in hoeverre het doel is behaald en of de hulp kan worden afgerond of dat er eventueel meer gesprekken nodig zijn. In overleg is het ook mogelijk om een combinatie te maken van gesprekken en de online modules. In principe vinden de gesprekken zoveel mogelijk plaats in de eigen omgeving. Als dit niet mogelijk of niet wenselijk is, kijken we naar een andere passende locatie. Cotraad is gevestigd in Eindhoven.

Trainingen: Trainingen strarten bij een groepsgrootte van 4 personen met een maximaal aantal van 8 personen. Trainingen vinden plaats op een trainingslocatie in de omgeving van Eindhoven.

Online modules: Via de mail  of via een telefonisch gesprek wordt een inschatting gemaakt welke online module het beste aan lijkt te sluiten. Hiertoe wordt dan toegang verleent. Tijdens de module krijg je persoonlijke feedback op de inhoud van de sessies. Het is mogelijk om meerdere online modules tegelijkertijd te volgen